Jorba

A project by Jakub Čapka and Lukáš Pilnaj focused on the free interpretation of Indian ragas, with an emphasis (Jor – Sanskrit) on honoring the basic rules of the raga, including a space for improvisation and innovation. The didgeridoo in the percussive role of the Tabla, and the harmonic drone of the Tampura sensitively supporting the main melodic line of the Sitar, contributes greatly to this.

The Sitar surbahar is an instrument custom-built to the performer’s specifications to take the best of both sitar and surbahar.

Both instruments, the string sitar-surbahar and the wind didgeridoo, are from ancient cultures with equally wide ranges that perfectly intertwine during the performance to capture the emotional intent of the Raga.

The core of their performance lies in musical openness and virtuosity and, above all, in the joy of creation

JORBA

projekt J. Čapky a L. Pilnaje zaměřený na volnou interpretaci indických rág. S důrazem na ctění základních pravidel přednesu rágy včetně prostoru pro improvizaci a inovaci.

K inovaci především přispívá použítí didgeridoo v roli perkusí Tabla a harmonického dronu Tampury, citlivě podporující hlavní melodickou linku Surbaharu.

   Jak strunná Surbahar tak i dechové Didgeridoo jsou nástroje z pradávných kultur s širokým alikvótním rozsahem jenž se dokonale proplétá v průběhu přednesu dle emočního záměru Rágy.

   Jádro jejich hudebního přednesu spočívá v uvolnění, instrumentální brilantnosti a především v radosti z tvorby.