BIO

Jorba

About us
Jorba

A project by Jakub Čapka and Lukáš Pilnaj focused on the free interpretation of Indian ragas, with an emphasis (Jor – Sanskrit) on honoring the basic rules of the raga, including a space for improvisation and innovation. The didgeridoo in the percussive role of the Tabla, and the harmonic drone of the Tampura sensitively supporting the main melodic line of the Sitar, contributes greatly to this.

The Sitar surbahar is an instrument custom-built to the performer’s specifications to take the best of both sitar and surbahar.

Both instruments, the string sitar-surbahar and the wind didgeridoo, are from ancient cultures with equally wide ranges that perfectly intertwine during the performance to capture the emotional intent of the Raga.

The core of their performance lies in musical openness and virtuosity and, above all, in the joy of creation.

Jakub Čapka – sitar-surbahar. Player, multi-instrumentalist and restorer of Indian instruments. He has been involved in music for over 25 years and in the last 15 years has mainly played the sitar, surbahar and jazz-blues guitar. He studied classical Indian music and was a disciple of master Roop Verma.

Lukáš Pilnaj – didgeridoo. A player, teacher and an instrument maker since 2001. In various projects and genres, he develops the potential of this ancient instrument of the Australian aborigines through his distinctive and individual approach. He spent a year travelling in India where he studied Tabla, Bansuri flute and classical singing. You can find his biography, music and instrument sales gallery at www.pilnaj.com.

O Nás

Projekt J. Čapky a L. Pilnaje zaměřený na volnou interpretaci indických rág, . S důrazem (Jor – sanskrt) na ctění základních pravidel přednesu rágy včetně prostoru pro improvizaci a inovaci.

    K tomu značně přispívá použítí didgeridoo v roli perkusí Tabla a harmonického dronu Tampury, citlivě podporující hlavní melodickou linku Sitár.

Sitar surbahar , je specialně postavený nástroj dle požadavků interpreta, který využívá předností jak sitaru tak surbaharu .

   Jak strunná sitár-surbahar tak i dechové didgeridoo jsou nástroje z pradávných kultur s širokým alikvótním rozsahem jenž se dokonale proplétá v průběhu přednesu dle emočního záměru Rágy..

   Jádro jejich hudebního přednesu spočívá v uvolnění a instrumentální brilantnosti a především v radosti z tvorby.

Jakub Čapka – sitár-surbahar. Hráč, multiinstrumentalista a restaurátor indických nástrojů. Věnuje se hudbě přes 25 let a v posledních 15 letech převážně hře na sitar , surbahar a jazz-bluesovou kytaru. Studuje klasickou indickou hudbu, byl žákem mistra Roop Vermy .

Lukáš Pilnaj – didgeridoo . Hráč, učitel a výrobce od  roku 2001. V různých projektech a žánrech rozvijí možnosti tohoto prastarého nástroje australských domorodců v jeho osobitém pojetí. Strávil rok na cestách v Indii kde studoval Tabla, flétnu Bansuri a klasický zpěv. Bio, hudba a prodejní galerie nástrojů na www.pilnaj.com  .